Správná výsadba a péče o naše rostliny

1. Co s rostlinami ihned po dovozu dopravcem?

Balík opatrně  přeberte a zkontrolujte, zda není dopravou poškozen. Folii opatrně rozstřihněte nůžkami nebo nožem a postupně a jemně oddělte obalový materiál od sebe.

Uvolněte fixaci rostlin a vybalte z plastového sáčku. Rostliny, které mají velký bal a byly v balíku po více kusech jsou dodávány v sáčku. Ten opatrně přeneste rovnou na místo výsadby tak, aby se bal nerozpadl.

Rostliny vydatně zalejte. Ostříhejte polámané lístky, vedlejší větvičky.

 

2. Jak správně rostlinu vysadit?

Rostliny sázejte na místo, které vyhovuje nárokům daného taxonu!

Nejprve je důležité vykopat jamku o velikosti 1,5 násobku jejího kořenového balu (velikost dodaného kontejneru, v němž jsou kořeny). Jamku je dobré pořádně prolít vodou a přisypat zahradní substrát popř. rašelinu k azalkám, borůvkám a dalším kyselomilným rostlinám. Naopak suchomilným rostlinám jako je např. levandule svědčí sušší půda - do jamky tedy přidejte písek nebo jinou drť pro zajištění dostatečné drenáže.

K větším rostlinám a rostlinám na kmínku umístěte kůl nebo bambusovou tyč, ke které jemně připevníte kmen dodané rostliny.

Dbejte na to, aby byl kořenový krček mírně nad zemí. Kořeny nebo bal pak zasypejte zeminou a pečlivě přitlačte.

Důležitá je pravidelná a vydatná zálivka. V parných letních měsících každodenní!

Pokud ještě není od nás, zákraťte nadzemní část nůžkami - sníží se tak výpar a rostlina lépe koření.

 

V prvních min. 3 měsících po výsadbě NEHNOJTE! V substrátu rostlin je aplikováno zásobní hnojivo!

 

3. Co s rostlinou, kterou hned nevysazuji?

Rostlinu umístěte na přiměřeně osluněné, mírně stinné stanoviště a vydatně zalévejte.

Pokud objednáváte v zimních měsících je dobré umístit rostlinu do prostor, kde je teplota mírně nad bodem mrazu. Není to ale nutné, většinu našich rostlin máme během zimy venku.

I v zimě je důležitá pravidelná a vydatná zálivka!

 

4. Jak o rostliny pečovat v dalších letech?

Stromy je nutné tvarovat výchovným řezem, zalévat, uvolňovat jim úvazek ke kůlu, aby nezarostl do kmene popř. přihnojovat.

Některé keře, rostliny do živého plotu je potřeba každoročně sestřihnout, popř. zatvarovat do požadovaného tvaru.

Teplomilnější rostliny a traviny doporučujeme setstřihnout až na jaře.

Zálivka je důležitá také v zimním období - např. u stálezelených taxonů nebo u rostlin vysazených v kontejnerech nebo velkoobjemových květináčích je nezbytná!

 

5. Nenašli jste informaci, kterou jste hledali, pak nám prosím napište, rádi Vám induviduálně poradíme!